ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Εξ αποστάσεως σεμινάριο 400 ωρών.

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων και  δεξιοτήτων σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών.

Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο, οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να κατανόησουν τις σύγχρονες αρχές και τους ρόλους της εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας. Θα γνωρίζουν τρόπους εφαρμογής κρίσιμων στρατηγικων και μεθόδους για τη διοίκηση των σχολικών μονάδων όπως είναι η προώθηση καινοτομιών και μεταρρυθμίσεων, η διαχείριση των σχέσεων, η επικοινωνία και η διαχείριση συγκρούσεων.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:

 Σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων

 Σε αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ οι οποίοι επιθυμούν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του/της εκπαιδευτικού και θέλουν να κατανοήσουν τη λειτουργία της εκπαιδευτικής διοίκησης.

 Σε αναπληρωτές και αδιόριστους εκπαιδευτικούς

 Σε όσους ενδιαφέρονται να αναβαθμίσουν τις ικανότητες διδασκαλίας τους και να τις εμπλουτίσουν με σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους εκπαίδευσης.

 Φοιτητές, φοιτήτριες και πτυχιούχους σχολών εκπαίδευσης εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

 Η έννοια της Ψυχικής Υγείας

 Διαχείριση Κρίσεων στη Σχολική Κοινότητα

 Συμβουλευτική Ψυχολογία στο χώρο του σχολείου

 Διαχείριση σχολικής τάξης

 Προβλήματα συμπεριφοράς

 Σχολική βία-Σχολικός εκφοβισμός

 Μαθησιακές Δυσκολίες

 ΔΕΠΥ

 Συνεργασία σχολείου-οικογένειας

Κάντε την αίτησή σας εδώ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ MENTORING

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ MENTORING

Σεμινάριo διάρκειας 400 ωρών στον κλάδο της Συμβουλευτικής, του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και του Μentoring

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων και  δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να εργαστούν αποτελεσματικότερα ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Σύμβουλος Καριέρας, Σύμβουλος Εργασίας ή Mentor σε εργασιακά περιβάλλοντα όπως, ΣΔΕ, Πολυεθνικές ή μεγάλες εταιρίες με Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εταιρείες Συμβούλων και Μελετών,  ως Υπεύθυνοι Προσωπικής Ανάπτυξης και Επαγγελματικής Εξέλιξης Στελεχών και Υπαλλήλων

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:

 συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού

 ψυχολόγους

 κοινωνιολόγους

 Σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν ως Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας και ως Σύμβουλοι Ψυχολόγοι στα ΣΔΕ

 Σε όσους ενδιαφέρονται να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους και να τις εμπλουτίσουν με σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους εκπαίδευσης.

 Φοιτητές, φοιτήτριες και πτυχιούχους σχολών εκπαίδευσης εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων.

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

 Συμβουλευτική και Καθοδήγηση-Προπονητική

 Επαγγελματικός προσανατολισμός και ο Ρόλος των Γονέων

 Ορισμός και ουσία του Mentoring

 Θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης

 Συμβουλευτική Συνέντευξη

 Επαγγελματική Συμβουλευτική

 Επαγγελματική ανάπτυξη ειδικών ομάδων

 Λήψη επαγγελματικών αποφάσεων

 Επαγγελματικός προσανατολισμός και Νέες Τεχνολογίες

 Σχολική Συμβουλευτική

Κάντε την αίτησή σας εδώ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Εξ αποστάσεως σεμινάριο 400 ωρών.

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση των επιμορφούμενων στο γνωστικό αντικείμενο της Σχολικής Ψυχολογίας.

Οι επιμορφούμενοι θα λάβουν πλήρη και έγκυρη ενημέρωση για τις ψυχολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες που πραγματοποιούνται στη σχολική κοινότητα και θα καταρτιστούν στον εντοπισμό, το χειρισμό και την αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων παιδιών, εφήβων αλλά και ενηλίκων

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:

 σεεκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που επιθυμούν να αναπτύξουν τη γνώση τους σε θέματα σχολικής ψυχολογίας καθώς και σε ψυχολόγους που επιθυμούν να εμβαθύνουν στο συγκεκριμένο πεδίο

 Σε παιδαγωγούς, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους και απόφοιτους σχολών κοινωνικών και πολιτικών επιστημών.

 οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση

 Φοιτητές, φοιτήτριες και πτυχιούχους σχολών εκπαίδευσης εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων.

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

 Η έννοια της Ψυχικής Υγείας

 Διαχείριση Κρίσεων στη Σχολική Κοινότητα

 Συμβουλευτική Ψυχολογία στο χώρο του σχολείου

 Διαχείριση σχολικής τάξης

 Προβλήματα συμπεριφοράς

 Σχολική βία-Σχολικός εκφοβισμός

 Μαθησιακές Δυσκολίες

 ΔΕΠΥ

 Συνεργασία σχολείου-οικογένειας

Κάντε την αίτησή σας εδώ

ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Εξ αποστάσεως σεμινάριο διάρκειας 400 ωρών, σε θέματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών στο θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων και  δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να εργαστούν αποτελεσματικότερα ως Εκπαιδευτές Ενηλίκων σε Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.,Σ.Δ.Ε., Κ.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ & Κ.Ε.Τ.ΕΚ. του ΟΑΕΔ, Τ.Ε.Σ,κτλπ…)

Το σεμινάριο οδηγεί σε απόκτηση ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ βεβαίωσης παρακολούθησης, απαραίτητη για την πρόσληψη  σε διάφορες Δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:

 υποψήφιους εκπαιδευτές ενηλίκων που θέλουν να επιμορφωθούν στο επιστημονικό πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων και να διδάξουν σε ΔΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ

 Σε Διευθυντές και Υποδιευθυντές σε ΔΙΕΚ και ΣΔΕ

 Σε όσους ενδιαφέρονται να αναβαθμίσουν τις ικανότητες διδασκαλίας τους και να τις εμπλουτίσουν με σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους εκπαίδευσης.

 Σε όποιον ενδιαφέρεται για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και γενικά την Εκπαίδευση Ενηλίκων.

 Φοιτητές, φοιτήτριες και πτυχιούχους σχολών εκπαίδευσης εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

 1. Βασικές Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 2. Θεωρητικά Μοντέλα Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 3. Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
 4. Η δυναμική της ομάδας
 5. Τα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευόμενων
 6. Εκπαιδευτικές τεχνικές και μέθοδοι εκπαίδευσης ενηλίκων
 7. Εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Κάντε την αίτησή σας εδώ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΕΚΕΔΙΜ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Οργανώνει και Υλοποιεί Επιμορφωτικά Σεμινάρια ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης, στην μη Τυπική εκπαίδευση , για τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ), τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας(ΣΔΕ), τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής ,τις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ) .

Αφορά σε όσους επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση προκειμένου να εργαστούν ως ωρομίσθιοι Εκπαιδευτές στα Δημόσια ΙΕΚ (ΔΙΕΚ) , στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ) και στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας(ΣΔΕ) και σε όσους ενδιαφέρονται να μοριοδοτηθούν για θέσεις διευθυντών/ υποδιευθυντών σχολικών μονάδων.

 • ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
  Συνολική διάρκεια: 400 ώρες,(Μέγιστος αριθμός μορίων 2, βάσει προκήρυξης ΔΙΕΚ& ΔΣΕΚ).
 • ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
  Συνολική διάρκεια: 400 ώρες, αριθμός μορίων 2, βάσει ΦΕΚ μοριοδότησης εκπαιδευτών ΔΙΕΚ).
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ(ΣΔΕ)
  Συνολική διάρκεια: 400 ώρες,(Μέγιστος αριθμός μορίων 2 ή 3, βάσει προκήρυξης ΔΣΕΚ).
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ MENTORING
  Συνολική διάρκεια: 400 ώρες,(Μέγιστος αριθμός μορίων 2 ή 3 βάσει προκήρυξης ) . Για εκπαιδευτές που ασχολούνται σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
 • ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
  Συνολική διάρκεια: 400 ώρες,(Μέγιστος αριθμός μορίων 2 ή 3 βάσει προκήρυξης , αφορά ψυχολόγους εκπαιδευτές σε Δ.ΙΕΚ και ΣΔΕ.
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
  Συνολική διάρκεια: 400 ώρες, (Μέγιστος αριθμός μορίων 2, βάσει προκήρυξης ΔΙΕΚ& ΔΣΕΚ):
 • Επιμόρφωση στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων
  Συνολική διάρκεια: 400 ώρες, (Μέγιστος αριθμός μορίων 2, βάσει προκήρυξης ΔΙΕΚ& ΔΣΕΚ):
 1. Διδακτική και Μεθοδολογία των Οικονομικών Επιστημών
 2. Διδακτική και Μεθοδολογία της Πληροφορικής
 3. Διδακτική και Μεθοδολογία Αισθητικής και Μακιγιάζ
 4. Διδακτική και Μεθοδολογίας Γεωπονίας
 5. Αρχές Βρεφονηπιοκομίας
 6. Αρχές Νοσηλευτικής
 7. Φύλακες μουσείων και αρχαιολογικών χώρων
 8. Επιμόρφωση στην εξυπηρέτηση πελατών τουριστικών μονάδων
 9. Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων
 10. Τουριστική Οικονομία και Διοίκηση
 11. Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας
 12. Κατάρτιση στην Εκπαίδευση Προσφύγων
 13. Επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
 14. Εκπαίδευση Συνοδών Παράλληλης στήριξης
 15. Ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων (soft skills)
 16. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση
 17. Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων και ανθρώπινου δυναμικού
 18. Επιμόρφωση στην Ανοιχτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
 19. Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)
 20. Οργανωτικό Πλαίσιο και Λειτουργία Δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 21. Σχεδιασμός και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 22. Συντονισμός και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου

 

Σε όλα τα σεμινάρια παρέχονται:

 • Εγχειρίδιο μελέτης και σημειώσεις
 • Βεβαιώσεις παρακολούθησης για το κάθε σεμινάριο, διάρκειας 400 ωρών (εξασφάλιση μέγιστου αριθμού μορίων, βάσει προκήρυξης: 2 ή 3 μόρια ανά τίτλο σεμιναρίου).

 

Δυνατότητα συμμετοχής καταρτιζομένων από όλη την Ελλάδα μέσω Τηλεκατάρτισης.

Κάντε την αίτησή σας εδώ

Αίτηση Συμμετοχής