ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Είσαι Εργαζόμενος στον Ιδιωτικό Τομέα?

 

Πάρε μέρος στα νέα Προγράμματα Συμβουλευτικής,Κατάρτισης και Πιστοποίησης εργαζομένων!!!

 

Προγράμματα τα οποία περιλαμβάνουν δράσεις Συμβουλευτικής, Θεωρητικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζομένων και παρέχοντας τους τα απαραίτητα εφόδια για την προσωπική και επαγγελματική τους ανέλιξη.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων πραγματοποιείται αποκλειστικά εκτός ωραρίου εργασίας των εργαζομένων (2-3 φορές την εβδομάδα), κυρίως με τη μέθοδο της σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.

Δικαίωμα συμμετοχής στα Προγράμματα έχουν όλοι οι Εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας(με σχέση εξαρτημένης εργασίας), ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται, ηλικίας από 18 έως 64 ετών.

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα), συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Αίτηση Συμμετοχής

  • ΆνεργοςΕργαζόμενος
  • ΑΕΙ/ΤΕΙΜεταδευτεροβάθμιαΔευτεροβάθμιαΆλλο
  • Επιλέξτε πρόγραμμα*