Εξ αποστάσεως σεμινάριο 400 ωρών.

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων και  δεξιοτήτων σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών.

Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο, οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να κατανόησουν τις σύγχρονες αρχές και τους ρόλους της εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας. Θα γνωρίζουν τρόπους εφαρμογής κρίσιμων στρατηγικων και μεθόδους για τη διοίκηση των σχολικών μονάδων όπως είναι η προώθηση καινοτομιών και μεταρρυθμίσεων, η διαχείριση των σχέσεων, η επικοινωνία και η διαχείριση συγκρούσεων.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:

 Σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων

 Σε αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ οι οποίοι επιθυμούν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του/της εκπαιδευτικού και θέλουν να κατανοήσουν τη λειτουργία της εκπαιδευτικής διοίκησης.

 Σε αναπληρωτές και αδιόριστους εκπαιδευτικούς

 Σε όσους ενδιαφέρονται να αναβαθμίσουν τις ικανότητες διδασκαλίας τους και να τις εμπλουτίσουν με σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους εκπαίδευσης.

 Φοιτητές, φοιτήτριες και πτυχιούχους σχολών εκπαίδευσης εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

 Η έννοια της Ψυχικής Υγείας

 Διαχείριση Κρίσεων στη Σχολική Κοινότητα

 Συμβουλευτική Ψυχολογία στο χώρο του σχολείου

 Διαχείριση σχολικής τάξης

 Προβλήματα συμπεριφοράς

 Σχολική βία-Σχολικός εκφοβισμός

 Μαθησιακές Δυσκολίες

 ΔΕΠΥ

 Συνεργασία σχολείου-οικογένειας

Κάντε την αίτησή σας εδώ

Αίτηση Συμμετοχής

  • ΆνεργοςΕργαζόμενος
  • ΑΕΙ/ΤΕΙΜεταδευτεροβάθμιαΔευτεροβάθμιαΆλλο
  • Επιλέξτε πρόγραμμα*