Εκπαίδευση Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού με χρήση Ψυχομετρικών Εργαλείων

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

 

Το Κέντρο μας, ως πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ με κωδικό πιστοποίησης 2000178 και εγγεγραμμένος φορέας παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο επίσημο Μητρώο(Συ.Ε.Π.)  του ΕΟΠΠΕΠ, σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΆΠΟΨΗ, την Εταιρεία Συμβουλευτικής & Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης με διακριτικό τίτλοΠΥΞΙΔΑ ΖΩΗΣ”  και την πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού mysep.gr  διοργανώνει το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα :

 

“Εκπαίδευση Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού με χρήση Ψυχομετρικών Εργαλείων

 

με σκοπό την ένταξη στο Μητρώο Συμβούλων του ΕΟΠΠΕΠ.

                                                          

 

Η άσκηση του επαγγέλματος του Συμβούλου Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού προσανατολισμού, προϋποθέτει την απαιτούμενη πιστοποιημένη επάρκεια η οποία εξασφαλίζεται μόνο με την ένταξη σε ένα από τα δύο υπομητρώα Συμβούλων σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού του ΕΟΠΠΕΠ.

Ειδικότερα η ένταξη στο υπομητρώο ΄Β  του ΕΟΠΠΕΠ γίνεται μόνο με εξετάσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στις εξετάσεις είναι η Βεβαίωση παρακολούθησης ειδικού προγράμματος κατάρτισης στη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται με την μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης διάρκειας 300 ωρών και πρακτικής άσκησης διάρκειας 200 ωρών σε αναγνωρισμένους κατ’ εφαρμογή του ν.4111/2013  φορείς Συ.Ε.Π.

Προετοιμασία για τις Εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ!!! 

 

Σε ποιους Απευθύνεται:

 • Σε οποιονδήποτε έχει τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Σε επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν υψηλού επιπέδου γνώσεις στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Σε όσους εξετάζουν δυνατότητες σταδιοδρομίας σε θέσεις που αφορούν στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας σε Εφήβους, Νέους και Ενήλικες, όπως πτυχιούχους Ψυχολογίας ή Φ.Π.Ψ. με ειδίκευση στην Ψυχολογία ή την Παιδαγωγική, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Παιδαγωγικής, Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής Διοίκησης, Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Οικονομικών Επιστημών
 • Εκπαιδευτικούς και Εκπαιδευτές Ενηλίκων,
 • Εργαζόμενους σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Φροντιστήρια

 

Θεματικές Ενότητες:

 • Αρχές Σχεδιασμού και οργάνωσης του πλαισίου παροχής Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας & Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Μεθοδολογία Παροχής Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας & Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Αξιολόγηση- Ανατροφοδότηση Δράσεων Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας & Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ειδικών Ομάδων Πληθυσμού

 

Οφέλη Προγράμματος:

 • Βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης, η οποία αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό, ώστε να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ
 • Πλήρης προετοιμασία για την Προσομοίωση ατομικής συνεδρίας συμβουλευτικής σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού
 • Πρακτική άσκηση την προβλεπόμενη από την Υπουργική Απόφαση, σε δομές Συ.Ε.Π, λαμβάνοντας βεβαίωση ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης
 • Δυνατότητα Εργασίας στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα στον συνεχώς ανερχόμενο τομέα της Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Σταδιοδρομίας
 • Δυνατότητα Επαγγελματικής συνεργασίας σε δίκτυο συνεργαζόμενων ΚεΔιΒιΜ
 • Yποστήριξη με την παροχή επικαιροποιημένων εργαλείων συμβουλευτικής (Οδηγοί Σπουδών, Ψυχομετρικά test και συνεχής ενημέρωση)

 

Αίτηση Συμμετοχής

 • ΆνεργοςΕργαζόμενος
 • ΑΕΙ/ΤΕΙΜεταδευτεροβάθμιαΔευτεροβάθμιαΆλλο
 • Επιλέξτε πρόγραμμα*