ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Το ΕΚΕΔΙΜ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ  στελεχώνεται από άριστα εκπαιδευμένο επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό, το οποίο διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα και τις δεξιότητες για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Κατανέμεται στα εξής τμήματα:

  • Διεύθυνση
  • Τμήμα Προγραμμάτων Ανέργων
  • Τμήμα Προγραμμάτων Εργαζομένων
  • Τμήμα Συμβουλευτικής Υποστήριξης
  • Τμήμα Υποστήριξης Επιχειρήσεων
  • Γραμματεία
  • Λογιστήριο

Επίσης,διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο εκπαιδευτών ενηλίκων, άρτια  καταρτισμένων,εμπειρογνωμόνων και  άλλων ειδικών συνεργατών, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα, με υπευθυνότητα, ποιότητα και αποτελεσματικότητα στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες και απαιτήσεις .

Αίτηση Συμμετοχής

  • ΆνεργοςΕργαζόμενος
  • ΑΕΙ/ΤΕΙΜεταδευτεροβάθμιαΔευτεροβάθμιαΆλλο
  • Επιλέξτε πρόγραμμα*