ΛΑΕΚ 1-49

Επιδοτούμενα Σεμινάρια Εργαζομένων, που απευθύνονται σε επιχειρήσεις που απασχολούν έως 49 εργαζόμενους. Tα προγράμματα είναι συνολικής διάρκειας 40 ωρών και υλοποιούνται εκτός ωραρίου  εργασίας. Το Εκπαιδευτικό επίδομα είναι 200,00 € ανά εργαζόμενο – καταρτιζόμενο (5,00 € Χ 40 ώρες) με απευθείας κατάθεση του ποσού από τον Ο.Α.Ε.Δ. σε προσωπικό Τραπεζικό  λογαριασμό .

Στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-49 εντάσσονται οι επιχειρήσεις που:

  • Επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι μέλη των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών του κλάδου τους.
  • Καταβάλλουν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%) για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους για το τρέχον έτος.
  • Απασχολούν από 1 έως 49 εργαζόμενους.
  • Το πρόγραμμα κατάρτισης, το οποίο συμμετέχουν δεν χρηματοδοτείται από άλλο φορέα.
  • Δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. και του ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης.
  •  

Τα προγράμματα κατάρτισης:

  • υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας
  • περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό μέρος
  • η διάρκειά τους είναι 40 ώρες
  • ο αριθμός διδακτικών ωρών δεν υπερβαίνει τις 4 ημερησίως

 

Στους συμμετέχοντες, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος δίδονται Βεβαιώσεις παρακολούθησης

Αίτηση Συμμετοχής