Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

 

Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα για Μεταπτυχιακό Εξ Αποστάσεως, πλήρως αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

 

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου στα πλαίσια της αναπτυξιακής του πολιτικής, της δια βίου εκπαίδευσης και της συνεχούς προσφοράς του προς την κοινωνία, σε μια σημαντική συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΕΚΕΔΙΜ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ παρέχει Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών εφαρμόζοντας τη φιλοσοφία της Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.

 

 

Η Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση εξ ορισμού απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να ακολουθήσουν κάποιο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο προσφέρεται στη βάση νέας μορφής εκπαιδευτικής μεθοδολογίας. Η εν λόγω μεθοδολογία περιλαμβάνει νέες στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης.

 

Δυνατότητα παρακολούθησης μέσω H/Y, tablet ή κινητού τηλεφώνου!!!

 

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή υψηλής ποιότητας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στην δημιουργία νέας εφαρμοσμένης επιστημονικής γνώσης, στοχεύοντας στην παροχή των βέλτιστων ακαδημαϊκών υπηρεσιών προς την ακαδημαϊκή του κοινότητα και την κοινωνία σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον.

Μέσω των νέων και αναβαθμισμένων Προγραμμάτων Σπουδών του, το περιεχόμενο των μαθημάτων προωθεί την καινοτομία στην γνώση και την έρευνα, δημιουργεί αυξημένες προοπτικές και ευκαιρίες στις νέες αγορές εργασίας και κυρίως οι τίτλοι Σπουδών του προσφέρουν στους αποφοίτους του την απαραίτητη γνώση και τις διευρυμένες δεξιότητες για την επιτυχή ένταξη και ανέλιξη τους σε επαγγέλματα αιχμής.

 

 

Ενδεικτικοί τίτλοι Μεταπτυχιακών προγραμμάτων:

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
 • Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Ανθρώπινη Ανάπτυξη και Μάθηση(MSc)
 • Δημόσια Διοίκηση στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (DMPA)
 • Δημόσια Διοίκηση στην Εκπαιδευτική Διοίκηση (DMPA)
 • Ψηφιακό Μάρκετινγκ (MSc)
 • Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (MBA)
 • Δημόσια Διοίκηση στη Γενική Διοίκηση (DMPA)
 • Πληροφοριακά Συστήματα και τη Ψηφιακή Καινοτομία (MSc)
 • Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (MA)
 • Διεθνείς Σχέσεις, τη Στρατηγική και την Ασφάλεια (MSc)
 • Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων (LLM)
 • Ευρωπαϊκή Πολιτική και Διακυβέρνηση (MSc)

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΟΑΤΑΠ!!!

 

Όλα τα Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου είναι πλήρως αναγνωρισμένα από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) της Ελλάδας, ως Ομοταγές Ίδρυμα προς τα Ελληνικά ΑΕΙ και τα μεταπτυχιακά του προγράμματα ως ισότιμα με αυτά που χορηγούν τα Ελληνικά ΑΕΙ.

 

Δήλωσε ΤΩΡΑ!! συμμετοχή σε ένα από τα σύγχρονα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και εξασφάλισε υψηλής ποιότητας επιμόρφωσης με το διεθνές κύρος και την αναγνώριση του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας!!

 

Εγγραφές Καθημερινά…

Αίτηση Συμμετοχής

 • ΆνεργοςΕργαζόμενος
 • ΑΕΙ/ΤΕΙΜεταδευτεροβάθμιαΔευτεροβάθμιαΆλλο
 • Επιλέξτε πρόγραμμα*