ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΔΟΜΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΕΚΕΔΙΜ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Οργανώνει και Υλοποιεί Επιμορφωτικά Σεμινάρια ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης, στην μη Τυπική εκπαίδευση , για τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ), τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας(ΣΔΕ), τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής ,τις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ) .

Αφορά σε όσους επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση προκειμένου να εργαστούν ως ωρομίσθιοι Εκπαιδευτές στα Δημόσια ΙΕΚ (ΔΙΕΚ) , στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ) και στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας(ΣΔΕ) και σε όσους ενδιαφέρονται να μοριοδοτηθούν για θέσεις διευθυντών/ υποδιευθυντών σχολικών μονάδων.

 • ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
  Συνολική διάρκεια: 400 ώρες,(Μέγιστος αριθμός μορίων 2, βάσει προκήρυξης ΔΙΕΚ& ΔΣΕΚ).
 • ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
  Συνολική διάρκεια: 400 ώρες, αριθμός μορίων 2, βάσει ΦΕΚ μοριοδότησης εκπαιδευτών ΔΙΕΚ).
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ(ΣΔΕ)
  Συνολική διάρκεια: 400 ώρες,(Μέγιστος αριθμός μορίων 2 ή 3, βάσει προκήρυξης ΔΣΕΚ).
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ MENTORING
  Συνολική διάρκεια: 400 ώρες,(Μέγιστος αριθμός μορίων 2 ή 3 βάσει προκήρυξης ) . Για εκπαιδευτές που ασχολούνται σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
 • ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
  Συνολική διάρκεια: 400 ώρες,(Μέγιστος αριθμός μορίων 2 ή 3 βάσει προκήρυξης , αφορά ψυχολόγους εκπαιδευτές σε Δ.ΙΕΚ και ΣΔΕ.
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
  Συνολική διάρκεια: 400 ώρες, (Μέγιστος αριθμός μορίων 2, βάσει προκήρυξης ΔΙΕΚ& ΔΣΕΚ):
 • Επιμόρφωση στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων
  Συνολική διάρκεια: 400 ώρες, (Μέγιστος αριθμός μορίων 2, βάσει προκήρυξης ΔΙΕΚ& ΔΣΕΚ):
 1. Διδακτική και Μεθοδολογία των Οικονομικών Επιστημών
 2. Διδακτική και Μεθοδολογία της Πληροφορικής
 3. Διδακτική και Μεθοδολογία Αισθητικής και Μακιγιάζ
 4. Διδακτική και Μεθοδολογίας Γεωπονίας
 5. Αρχές Βρεφονηπιοκομίας
 6. Αρχές Νοσηλευτικής
 7. Φύλακες μουσείων και αρχαιολογικών χώρων
 8. Επιμόρφωση στην εξυπηρέτηση πελατών τουριστικών μονάδων
 9. Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων
 10. Τουριστική Οικονομία και Διοίκηση
 11. Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας
 12. Κατάρτιση στην Εκπαίδευση Προσφύγων
 13. Επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
 14. Εκπαίδευση Συνοδών Παράλληλης στήριξης
 15. Ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων (soft skills)
 16. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση
 17. Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων και ανθρώπινου δυναμικού
 18. Επιμόρφωση στην Ανοιχτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
 19. Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)
 20. Οργανωτικό Πλαίσιο και Λειτουργία Δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 21. Σχεδιασμός και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 22. Συντονισμός και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου

 

Σε όλα τα σεμινάρια παρέχονται:

 • Εγχειρίδιο μελέτης και σημειώσεις
 • Βεβαιώσεις παρακολούθησης για το κάθε σεμινάριο, διάρκειας 400 ωρών (εξασφάλιση μέγιστου αριθμού μορίων, βάσει προκήρυξης: 2 ή 3 μόρια ανά τίτλο σεμιναρίου).

 

Δυνατότητα συμμετοχής καταρτιζομένων από όλη την Ελλάδα μέσω Τηλεκατάρτισης.

Κάντε την αίτησή σας εδώ

Αίτηση Συμμετοχής

 • ΆνεργοςΕργαζόμενος
 • ΑΕΙ/ΤΕΙΜεταδευτεροβάθμιαΔευτεροβάθμιαΆλλο
 • Επιλέξτε πρόγραμμα*