ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Εξ αποστάσεως σεμινάριο διάρκειας 400 ωρών, σε θέματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών στο θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων και  δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να εργαστούν αποτελεσματικότερα ως Εκπαιδευτές Ενηλίκων σε Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.,Σ.Δ.Ε., Κ.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ & Κ.Ε.Τ.ΕΚ. του ΟΑΕΔ, Τ.Ε.Σ,κτλπ…)

Το σεμινάριο οδηγεί σε απόκτηση ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ βεβαίωσης παρακολούθησης, απαραίτητη για την πρόσληψη  σε διάφορες Δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:

υποψήφιους εκπαιδευτές ενηλίκων που θέλουν να επιμορφωθούν στο επιστημονικό πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων και να διδάξουν σε ΔΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ

Σε Διευθυντές και Υποδιευθυντές σε ΔΙΕΚ και ΣΔΕ

Σε όσους ενδιαφέρονται να αναβαθμίσουν τις ικανότητες διδασκαλίας τους και να τις εμπλουτίσουν με σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους εκπαίδευσης.

Σε όποιον ενδιαφέρεται για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και γενικά την Εκπαίδευση Ενηλίκων.

Φοιτητές, φοιτήτριες και πτυχιούχους σχολών εκπαίδευσης εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων.

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

  1. Βασικές Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων
  2. Θεωρητικά Μοντέλα Εκπαίδευσης Ενηλίκων
  3. Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
  4. Η δυναμική της ομάδας
  5. Τα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευόμενων
  6. Εκπαιδευτικές τεχνικές και μέθοδοι εκπαίδευσης ενηλίκων
  7. Εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Αίτηση Συμμετοχής

  • ΆνεργοςΕργαζόμενος
  • ΑΕΙ/ΤΕΙΜεταδευτεροβάθμιαΔευτεροβάθμιαΆλλο
  • Επιλέξτε πρόγραμμα*