ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ)

 

Εξ Αποστάσεως Σεμινάριο Διάρκειας 400 ή 800 ωρών.

 

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό την κατάρτιση των υποψήφιων εκπαιδευτικών σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας(ΣΔΕ) σε θέματα που αφορούν τη φιλοσοφία, οργάνωση και λειτουργία των σχολείων αυτών. Το πρόγραμμα παρουσιάζει τις θεωρητικές αρχές και προσεγγίσεις στις οποίες στηρίζεται η εκπαίδευση ενηλίκων.

Το σεμινάριο οδηγεί σε απόκτηση ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ βεβαίωσης παρακολούθησης, απαραίτητη για την πρόσληψη  σε διάφορες Δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων(ΣΔΕ)

 

 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ!!!

 

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:

υποψήφιους εκπαιδευτές ενηλίκων που θέλουν να επιμορφωθούν στο επιστημονικό πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων και να διδάξουν σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας(ΣΔΕ).

Σε Διευθυντές και Υποδιευθυντές σε ΣΔΕ

Σε όσους ενδιαφέρονται να αναβαθμίσουν τις ικανότητες διδασκαλίας τους και να τις εμπλουτίσουν με σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους εκπαίδευσης.

Σε όποιον ενδιαφέρεται για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και γενικά την Εκπαίδευση Ενηλίκων.

 Φοιτητές, φοιτήτριες και πτυχιούχους σχολών εκπαίδευσης εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων.

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

  1. Βασικές Αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
  2. Θεωρητικά μοντέλα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
  3. Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
  4. Φιλοσοφία και Πρόγραμμα Σπουδών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
  5. Επικοινωνία και Δυναμική της ομάδας
  6. Εκπαιδευτικές τεχνικές και μέθοδοι ενηλίκων
  7. Σχεδιασμός Διδακτικής ενότητας σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

Αίτηση Συμμετοχής

  • ΆνεργοςΕργαζόμενος
  • ΑΕΙ/ΤΕΙΜεταδευτεροβάθμιαΔευτεροβάθμιαΆλλο
  • Επιλέξτε πρόγραμμα*