ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Εξ αποστάσεως σεμινάριο 400 ωρών

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό την επιμόρφωση σε θέματα εκπαίδευσης σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, καθώς και την κατάρτιση των υποψήφιων εκπαιδευτικών στις αντίστοιχες δομές(ΣΔΕ) σε θέματα που αφορούν τη φιλοσοφία, οργάνωση και λειτουργία των σχολείων αυτών.

 Το πρόγραμμα παρουσιάζει τις θεωρητικές αρχές και προσεγγίσεις στις οποίες στηρίζεται η εκπαίδευση ενηλίκων.

Το σεμινάριο οδηγεί σε απόκτηση ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ βεβαίωσης παρακολούθησης, απαραίτητη για την πρόσληψη  σε διάφορες Δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων(ΣΔΕ)

 

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:

 υποψήφιους εκπαιδευτές ενηλίκων που θέλουν να επιμορφωθούν στο επιστημονικό πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων και να διδάξουν σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας(ΣΔΕ).

 Σε Διευθυντές και Υποδιευθυντές σε ΣΔΕ

 Σε όσους ενδιαφέρονται να αναβαθμίσουν τις ικανότητες διδασκαλίας τους και να τις εμπλουτίσουν με σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους εκπαίδευσης.

 Σε όποιον ενδιαφέρεται για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και γενικά την Εκπαίδευση Ενηλίκων.

  Φοιτητές, φοιτήτριες και πτυχιούχους σχολών εκπαίδευσης εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων.

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
 2. ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
 3. ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
 4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
 5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
 6. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
 7. ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
 8. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
 9. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Αίτηση Συμμετοχής

 • ΆνεργοςΕργαζόμενος
 • ΑΕΙ/ΤΕΙΜεταδευτεροβάθμιαΔευτεροβάθμιαΆλλο
 • Επιλέξτε πρόγραμμα*