ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Εξ αποστάσεως σεμινάριο 400 ωρών.

Στόχος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι η απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν την λειτουργία της οικονομίας.

Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε οικονομικές μονάδες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σε εξειδικευμένους οργανισμούς ως επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό, ως στελέχη και σύμβουλοι τουριστικών μονάδων, βιομηχανικών επιχειρήσεων και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Το σεμινάριο οδηγεί σε απόκτηση ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ βεβαίωσης παρακολούθησης, απαραίτητη για την πρόσληψη στα Δημόσια ΙΕΚ της χώρας (ΦΕΚ 2844/Β/2012), καθώς και σε διάφορες Δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, κτλπ..)

Απευθύνεται σε:

 • Υποψήφιους εκπαιδευτές ενηλίκων που θέλουν να απασχοληθούν σε διάφορες Δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Δημόσια ΙΕΚ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, κτλπ)
 • Σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που επιθυμούν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους
 • Σε αναπληρωτές και αδιόριστους εκπαιδευτικούς
 • Σε όσους ενδιαφέρονται να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους και να τις εμπλουτίσουν με σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους εκπαίδευσης.
 • Φοιτητές, φοιτήτριες και πτυχιούχους σχολών όλων των ειδικοτήτων.
 • Σε όσους ενδιαφέρονται να ενισχύσουν το Βιογραφικό τους

Επαγγελματικά Πλεονεκτήματα Πιστοποίησης:

 • Αναγνωρισιμότητα των προσόντων σας στην αγορά εργασίας
 • Επικύρωση και ταξινόμηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων σας
 • Διεύρυνση επαγγελματικού ορίζοντα
 • Βελτίωση στη πρόσβασή σας στην απασχόληση
 • Ενίσχυση και διαμόρφωση της επαγγελματικής σας εξέλιξης με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ENNOIEΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ
 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 4. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
 5. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
 6. ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
 7. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
 8. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Αίτηση Συμμετοχής

 • ΆνεργοςΕργαζόμενος
 • ΑΕΙ/ΤΕΙΜεταδευτεροβάθμιαΔευτεροβάθμιαΆλλο
 • Επιλέξτε πρόγραμμα*