ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εξ αποστάσεως σεμινάριο 400 ωρών.

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες  να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά και δημιουργικά τα σύγχρονα υπολογιστικά περιβάλλοντα.

Μέσα από τη μελέτη των θεματικών ενοτήτων, θα παρουσιαστούν οι διάφορες θεωρίες μάθησης σε συνδυασμό με τις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και θα αναλυθούν βασικές έννοιες της Διδακτικής της Πληροφορικής.

Το σεμινάριο οδηγεί σε απόκτηση ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ βεβαίωσης παρακολούθησης, απαραίτητη για την πρόσληψη στα Δημόσια ΙΕΚ της χώρας (ΦΕΚ 2844/Β/2012), καθώς και σε διάφορες Δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης,κτλπ)

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Υποψήφιους εκπαιδευτές ενηλίκων που θέλουν να απασχοληθούν σε διάφορες Δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Δημόσια ΙΕΚ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, κτλπ)
 • Σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που επιθυμούν να αναπτύξουν τη γνώση τους σε θέματα πληροφορικής
 • Σε αναπληρωτές και αδιόριστους εκπαιδευτικούς
 • Σε όσους ενδιαφέρονται να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους και να τις εμπλουτίσουν με σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους εκπαίδευσης.
 • Φοιτητές, φοιτήτριες και πτυχιούχους σχολών όλων των ειδικοτήτων.
 • Σε όσους ενδιαφέρονται να ενισχύσουν το Βιογραφικό τους

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ
 2. Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 4. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
 5. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
 6. ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
 7. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
 8. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Αίτηση Συμμετοχής

 • ΆνεργοςΕργαζόμενος
 • ΑΕΙ/ΤΕΙΜεταδευτεροβάθμιαΔευτεροβάθμιαΆλλο
 • Επιλέξτε πρόγραμμα*