ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Εξ αποστάσεως σεμινάριο 400 ωρών.

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να εργαστούν αποτελεσματικότερα ως Εκπαιδευτές Ενηλίκων σε Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Δημόσια ΙΕΚ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας(ΣΔΕ), Κέντρα Δια Βίου Μάθησης,κτλπ…)

Το σεμινάριο οδηγεί σε απόκτηση ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ βεβαίωσης παρακολούθησης, απαραίτητη για την πρόσληψη στα Δημόσια ΙΕΚ της χώρας (ΦΕΚ 2844/Β/2012), καθώς και σε διάφορες Δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης,κτλπ)

Απευθύνεται σε:

 • Yποψήφιους εκπαιδευτές ενηλίκων που θέλουν να επιμορφωθούν στο επιστημονικό πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων και να διδάξουν σε ΔΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ, κτλπ..
 • Σε Διευθυντές και Υποδιευθυντές σε ΔΙΕΚ και ΣΔΕ
 • Σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που επιθυμούν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους και τις δεξιότητές τους
 • Σε όποιον ενδιαφέρεται για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και γενικά την Εκπαίδευση Ενηλίκων.
 • Φοιτητές, φοιτήτριες και πτυχιούχους σχολών εκπαίδευσης εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων.
 • Σε όσους θέλουν να ενισχύσουν το Βιογραφικό τους

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
 2. Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
 3. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
 4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
 5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
 6. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, Η ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
 7. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
 8. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Αίτηση Συμμετοχής

 • ΆνεργοςΕργαζόμενος
 • ΑΕΙ/ΤΕΙΜεταδευτεροβάθμιαΔευτεροβάθμιαΆλλο
 • Επιλέξτε πρόγραμμα*