ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Προγράμματα εκμάθησης Νοηματικής Γλώσσας

Σε συνεργασία με το Κέντρο Νοηματικής Θεσσαλονίκης (ΚΕΝΓ) υλοποιούνται μαθήματα εκμάθησης της νοηματικής γλώσσας.

Διάρκεια σπουδών:
4 κύκλοι και κάθε κύκλος διαρκεί 4 μήνες.
Μετά το τέλος κάθε κύκλου θα δίνονται βεβαιώσεις παρακολούθησης και στο τέλος η δυνατότητα απόκτησης επάρκειας.

Το Κ.Ε.Ν.Γ. έχει ορίσει 5 συγκεκριμένους τομείς πάνω στους οποίους έχει αφοσιωθεί:

1) Η εκμάθηση της Ελληνικής Νοηματικής γλώσσας με την χρήση σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογίας σε άτομα
κάθε ηλικίας.

2) Η χρήση σύγχρονης τεχνολογίας για την εκμάθηση Ε.Ν.Γ. εξ‘ αποστάσεως οπουδήποτε στην ελληνική επικράτεια.

3) Η παροχή συμβουλετικών υπηρεσιών σε τρίτους για την μεθοδολογία εκμάθησης της E.N.Γ. καθώς και η διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και διαλέξεων γ‘αυτό το σκοπό.

4) Η δημιουργία υλικού διάδοσης της Ε.Ν.Γ. όπως λεξικό νοηματικής σε DVD και η ανάπτυξη εφαρμογών γιαsmartphones.

5) Η έρευνα πάνω στην διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των Ελλήνων κωφών και των κωφών από άλλες χώρες.

Αίτηση Συμμετοχής

  • ΆνεργοςΕργαζόμενος
  • ΑΕΙ/ΤΕΙΜεταδευτεροβάθμιαΔευτεροβάθμιαΆλλο
  • Επιλέξτε πρόγραμμα*