Ανακοινώθηκε το Πρόγραμμα Voucher ηλικίας 30-49 ετών💯
 
 
για 10.000 άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ.
 
 
 
 
Το νέο πρόγραμμα με τίτλο:«Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 – 49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής» αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα και σκοπό έχει την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης, θεωρίας και πρακτικής σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και πιστοποίησης των προσόντων που θα αποκτηθούν.
 
 
 
Διάρκεια:
Η συνολική διάρκεια κάθε προγράμματος, θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης (on the job training) είναι έως 580 ώρες.
 
 
 
Αντικείμενα Κατάρτισης:
η θεματολογία προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει ειδικότητες από τους κλάδους:
✔ Μεταποίησης / Βιομηχανίας, Κατασκευών
✔ Υγείας – Πρόνοιας & Κοινωνικής Φροντίδας
✔ Τουρισμού – Επισιτισμού
 
 
 
Εκπαιδευτικό Επίδομα:
Tο εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στα 2.520€
 
 
 
Κριτήρια Ένταξης:
Για την επιλογή των ωφελουμένων θα μοριοδοτούνται οι μήνες ανεργίας, το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2019 και η επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.
 
 
 
Δικαιολογητικά Ένταξης:
✔ Ταυτότητα
✔ Κάρτα ανεργίας σε ισχύ
✔ Εκκαθαριστικό σημείωμα του Φορολογικού έτους 2019
✔ Απολυτήριο τουλάχιστον Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης.
✔Αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας σε προηγούμενα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα
 
 
 
 
 
 
Κάντε ΤΩΡΑ την αίτησή σας ΕΔΩ
 

Αίτηση Συμμετοχής