Επιδοτούμενα Προγράμματα
  • Register

Το ΕΚΕΔΙΜ ( Κέντρο Δια Βίου Μάθησης) Θεοχαρόπουλος πάλι πρωτοστατεί στην προσφορά και στην εκπαίδευση. Μετά την επιτυχημένη εκπαίδευση τμημάτων security και ύστερα από την απαίτηση του κόσμου, ξεκινάει τμήματα security ειδικοτήτων για VIPχρηματαποστολές και διαχείριση κρίσεων. Δίνει την ευκαιρία σε πολλούς να αποκτήσουν ειδικότητα στη φύλαξη υψηλών προσόντων ( VIP), στις χρηματαποστολές (μεταφορές χρημάτων στις τράπεζες) και στη διαχείριση κρίσεων ( γήπεδα και ταραχές γενικότερα).
Ειδικευμένοι ανώτατοι αξιωματικοί της Αστυνομίας αναλαμβάνουν να εκπαιδεύσουν σε υπαίθριους και ειδικά διασκευασμένους χώρους , όσους επιθυμούν να ασχοληθούν σοβαρά και υπεύθυνα με την ιδιωτική Αστυνομία και φύλαξη.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Ειδικότητα VIP 33 ωρών ( 5 ημέρες εκπαίδευσης )
  • Ειδικότητα χρηματαποστολών 13 ωρών ( 2 ημέρες εκπαίδευσης )
  • Ειδικότητα διαχείριση κρίσεων 26 ωρών ( 4 ημέρες εκπαίδευσης )

Η πρακτική γίνεται παρουσία ταυτοχρόνως 2 εκπαιδευτών.
Απέκτησε ειδικότητα ως φρουρός ασφαλείας γιατί η ζήτηση συνεχώς αυξάνεται.
Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Εξασφάλισε μία θέση έγκαιρα διότι τα τμήματα έχουν μικρό αριθμό ατόμων.
Επίσης, συνεχίζονται κανονικά οι εγγραφές για τα τμήματα security , όσο αφορά την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.