Σεμιναρια
  • Register

 

ΣΤΟ ΕΚΕΔΙΜ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ. (ΔΙΕΚ) , ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΣΕΚ) & ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡIΑΣ(ΣΔΕ)

 

Ταχύρυθμα - Επιμορφωτικά Σεμινάρια ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης, στην μη Τυπική εκπαίδευση ,  για τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής ,τις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ) και στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας(ΣΔΕ). 

Αφορά σε όσους επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση προκειμένου να εργαστούν ως ωρομίσθιοι Εκπαιδευτές στα Δημόσια ΙΕΚ (ΔΙΕΚ) , στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ)  και στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας(ΣΔΕ)  και σε όσους ενδιαφέρονται να μοριοδοτηθούν για θέσεις διευθυντών/ υποδιευθυντών  σχολικών μονάδων.

 

1ο Σεμινάριο: Ο Θεσμός της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

Συνολική διάρκεια: 400 ώρες,(Μέγιστος αριθμός μορίων 2, βάσει προκήρυξης ΔΙΕΚ& ΔΣΕΚ). 

2ο Σεμινάριο: Εκπαίδευση και Διοίκηση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. 
Συνολική διάρκεια: 400 ώρες,(Μέγιστος αριθμός μορίων 2 ή 3, βάσει προκήρυξης ΔΣΕΚ). 
 

3ο Σεμινάριο: Πρόγραμμα Επιμόρφωσης σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
Συνολική διάρκεια: 400 ώρες,(Μέγιστος αριθμός μορίων 2 ή 3 βάσει προκήρυξης ) . Για εκπαιδευτές που ασχολούνται  σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού. 

4ο Σεμινάριο: Πρόγραμμα Επιμόρφωσης σε θέματα Ψυχολογίας 
Συνολική διάρκεια: 400 ώρες,(Μέγιστος αριθμός μορίων 2 ή 3 βάσει προκήρυξης , αφορά ψυχολόγους εκπαιδευτές σε Δ.ΙΕΚ και ΣΔΕ.

5ο Σεμινάριο: Επιμόρφωση στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων  θέσεων  
Συνολική διάρκεια: 400 ώρες, (Μέγιστος αριθμός μορίων 2, βάσει προκήρυξης ΔΙΕΚ& ΔΣΕΚ).

 ΤΙΤΛΟΙ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.jpg

 

Σε όλα τα  σεμινάρια παρέχονται:

 

·  Εγχειρίδιο μελέτης και σημειώσεις
·  Βεβαιώσεις παρακολούθησης για το κάθε σεμινάριο, διάρκειας 200 ή 300 ωρών (εξασφάλιση μέγιστου αριθμού μορίων, βάσει προκήρυξης: 2 ή 3 μόρια ανά τίτλο σεμιναρίου).
·  Δυνατότητα συμμετοχής καταρτιζομένων από όλη την Ελλάδα μέσω Τηλεκατάρτισης.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή περαιτέρω πληροφορία παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.
Ευχαριστούμε πολύ
Γραμματειακή υποστήριξη Ε.ΚΕ.ΔΙ.Μ.2 ΒΕΡΟΙΑΣ
Αγ.Αντωνίου 20 και Καρατάσου
τηλ: 2331021061,ώρες επικοινωνίας 09:00- 21:00
site: 
http://ekedim-verias.gr/