Σεμιναρια
  • Register

   ekedim.jpg2.jpg

   

Το ΕΚΕΔΙΜ Θεοχαρόπουλος, στα πλαίσια της συνεργασίας με την ACTA,ανακοινώνει την έναρξη τμημάτων της εφαρμογής AutoCAD 2D & 3D.

Το AutoCAD είναι μια από τις πιο διαδεδομένες εφαρμογές γενικής σχεδίασης που χρησιμοποιείται παγκοσμίως από αρχιτέκτονες, διακοσμητές, σχεδιαστές, μηχανολόγους, ηλεκτρολόγους, πολιτικούς μηχανικούς, τοπογράφους, και γενικότερα για όλους όσους θέλουν να κάνουν ψηφιακή σχεδίαση σχεδίων με υψηλή ακρίβεια.

Ο χειρισμός της εφαρμογής επιτρέπει τόσο τη σχεδίαση σε δύο διαστάσεις για τη δημιουργία τεχνικών σχεδίων, όσο και τη σχεδίαση σε τρεις διαστάσεις για την επεξεργασία εικονικών μοντέλων. Μέσα από πρακτικές εφαρμογές του προγράμματος μαθαίνετε να χρησιμοποιείτε το AutoCAD και να παράγετε τα δικά σας σχέδια με τον σωστό τρόπο. Η γνώση χειρισμού της εφαρμογής AutoCAD θεωρείται σημαντικό εφόδιο σε όποιον ασχολείται με το τεχνικό σχέδιο, ακόμα και χρήστες άλλων εφαρμογών.

Η εκμάθηση του AutoCAD χωρίζεται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο και βασικό επίπεδο, διάρκειας 30 ωρών, αφορά την εκμάθηση του ίδιου του περιβάλλοντος του AutoCAD αλλά και τις βασικές αρχές σχεδίασης σε δύο διαστάσεις 2D. Στο δεύτερο, διάρκειας 20 ωρών, μαθαίνετε προχωρημένες τεχνικές σχεδίασης σε τρεις διαστάσεις 3D όπως και εκμάθηση τεχνικών για να δημιουργούμε ρεαλιστικά αντικείμενα στο χώρο. Μετά τη λήξη των μαθημάτων χορηγείται πιστοποίηση CCADκαι CCADadv αντίστοιχα από την ACTA.

Η ACTA είναι ο πρώτος Τεχνοβλαστός που ιδρύθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ο όρος Τεχνοβλαστός δηλώνει τη δημιουργία μίας εταιρίας ιδιωτικού δικαίου, που βασίζεται στη γνώση και την έρευνα του Πανεπιστημίου. H ACTA πρωτοπορεί, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα πιστοποιητικών γνώσεων πληροφορικής, εξειδικευμένων αλλά και επαγγελματικών, για την κάλυψη των σύγχρονων και μελλοντικών απαιτήσεων της αγοράς εργασίας.

   

Οι εγγραφές ξεκίνησαν.

Αγ.Αντωνίου 20 και Καρατάσου

τηλ: 2331021061,6974338357

ώρες επικοινωνίας 09:00- 21:00

semi1

Σεμινάρια ΕΦΕΤ

Για εργαζόμενους και εργοδότες επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Περιλαμβάνει επιμόρφωση 10 ωρών. Στο τέλος δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης και εξετάσεις που προκηρύσσει ο ΕΦΕΤ.

Υγιεινή Ασφάλεια Τροφίμων με την Πιστοποίηση του ΕΦΕΤ– Επίπεδο 1.
Το ΕΚΕΔΙΜ Θεοχαρόπουλος αναλαμβάνει να υλοποιήσει Πρόγραμμα Κατάρτισης στην Υγιεινή Τροφίμων – Επίπεδο 1.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΥΑ Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 /ΦΕΚ 2718/8-10-2012 )
Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 7
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Για την εφαρμογή αυτού του άρθρου ισχύουν τα αναφερόμενα στο Παράρτημα VI, Κεφάλαιο Α της υπ’ αριθμ.15523/2006 κοινής υπουργικής απόφασης.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

rantisma

  • Για την πιστοποίηση ραντιστών στην ορθολογική χρήση Γεωργικών Φαρμάκων
  • Απαραίτητο για την αγορά γεωργικών φαρμάκων

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 8197/90290/22-7-2013 (ΦΕΚ 1883/Β/2013) των υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έχει θεσπιστεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων (σε εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ). Ένα μεγάλο μέρος της ανωτέρω ΚΥΑ (τα Κεφάλαια Ι και ΙΙ) αφορούν το σύστημα κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων και τη χορήγηση του σχετικού πιστοποιητικού.
Σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΚΥΑ όλοι οι  χρήστες γεωργικών φαρμάκων υποχρεούνται να κατέχουν το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης από τις 26 Νοεμβρίου 2015 και μετά, προκειμένου να προμηθεύονται νόμιμα τα γεωργικά φάρμακα.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος